Czego nie wiesz o własnym ujęciu wody?

Upływ czasu powoduje, że wiele podziemnych ujęć wodnych notuje spadek wydajności. Jest wiele przyczyn tego zjawiska lecz najczęściej wymieniane są korozja, zapiaszczenie, kolmatacja lub znacznie bardziej prozaiczne – usterki pompy głębinowej. W zależności od problemu, naprawa własnego ujęcia wody przebiega inaczej. Od czego zacząć?

Diagnoza usterki

Wyjściowe parametry pracy ujęcia wody ulegają zmianie ze względu na starzenie się studni.

W związku z tym, aby ujęcie działało, tak jak należy, trzeba przeprowadzać regularne kontrole, w których wykorzystywane są kamery termowizyjne. Tym sposobem można z łatwością wykryć i do tego dokładnie zlokalizować miejsca prawdopodobnych usterek eksploatacyjnych, takich jak korozja club piaszczenie, które w największym stopniu wpływają na spadek wydajności ujęcia. Spore znaczenie mają również oferowane przez Watermark pompy głębinowe, od których w dużej mierze zależy wydajność całej instalacji.

Jak usunąć usterkę we własnym ujęciu wody?

Wybór metody zależy przede wszystkim od takich czynników jak:

  • skład chemiczny wody podziemnej,
  • rodzaj zastosowanego filtra studziennego,
  • konstrukcji studni,
  • budowy strukturalnej warstwy wodonośnej.

Renowacja studni powinna się rozpocząć na podstawie analizy parametrów hydrogeologicznych, w tym depresji i wydajności jednostkowej, a także od bieżącego stanu studziennego filtra. Oprócz renowacji chemicznej możliwa jest także renowacja pneumoimpulsowa, która bywa równie skuteczna.

Sprawdź koniecznie te sygnały alarmowe!

Kiedy w wodzie pojawia się piasek, jest to bardzo często ostatni dzwonek, aby uratować pompę. Piasek dość często prowadzi do zniszczenia uszczelnienia mechanicznego, a wówczas oferowane przez Watermark pompy głębinowe będą przeciekać w miejscu łączenia z silnikiem. Co można zrobić w takiej sytuacji?

Warto zastosować większy zbiornik hydroforowy, który będzie kontrolowany automatycznie za pomocą wyłącznika ciśnieniowego. W tym przypadku istotna jest także ciągła kontrola poziomu wody w studni głębinowej. W tym celu można użyć sondy, które automatycznie wyłączają pompy do wody, kiedy lustro cieczy obniża się poniżej pewnego krytycznego poziomu.

Jak skutecznie zabezpieczyć studnię przed awarią?

Bardzo trudno obrać jedną strategię zapobiegania awariom, w sytuacji, gdy istnieje tak dużo różnych problemów, które mogą się przyczynić przestoju instalacji lub jej całkowitego unieruchomienia.

Należy pamiętać, że nie istnieje żadne trwałe zabezpieczenie przed piaskiem we własnej studni. Warto jednak rozważyć zakup pompy głębinowej tak zwanej antypiaskowej.

Równie trudno zapobiegać obniżeniu lustra wody poniżej 7-8 metrów, czyli poziomu umożliwiającego zasysanie cieczy. Z tego powodu, w studni z zamontowaną rurą osłonową, trzeba regularnie kontrolować stopień zanieczyszczenia filtra, a także poziom lustra wody. Jeśli ten ostatni zauważalnie się obniża, wtedy może być konieczne użycie pompy zatapialnej montowanej z zasady poniżej poziomu cieczy.