Wrodzone wady serca

Wrodzone wady serca u dzieci czy u dorosłych

Wrodzone wady serca to wady powstałe przed urodzeniem dziecka, czyli już w życiu płodowym. Najczęściej są one diagnozowane w pierwszych dnia po urodzeniu dziecka lub w pierwszych latach jego życia kiedy rodziców niepokoją takie objawy jak częste choroby dziecka lub obniżona aktywność fizyczna. Niektóre wrodzone wady mogą zostać wykryte dopiero w dorosłym życiu, ponieważ przed długi czas nie dają objawów. Wady serca to najczęstsze wrodzone wady i aż 1% dzieci na świecie rodzi się z tym schorzeniem.  Część z tych wad ma podłoże genetyczne a część jest idiopatyczna czyli powstająca z nieznanych przyczyn. Czasami przyczyną może być niedobór  kwasu foliowego u matki, a także palenie papierosów i picie alkoholu w ciąży jak również przebyte infekcje takie jakie toksoplazmoza czy różyczka. Obecnie dzięki rozwojowi kardiochirurgii wrodzone wady serca można leczyć już w trakcie ciąży. Wszystko zależy od właściwej diagnostyki.

Wrodzone wady serca - działanie

Wrodzone wady serca diagnostyka

Bardzo ważna w procesie wczesnego wykrywania wad serca jest diagnostyka prenatalna. Podstawa to badanie USG w 20-24 tygodniu ciąży, na którym ginekolog może zauważyć czy obraz jam serca jest prawidłowy. Jeśli coś go niepokoi rodzice powinni zostać skierowani do kardiologa prenatalnego w celu dalszej diagnostyka i podjęcia wczesnego leczenia. Czasami wrodzone wady serca można wykryć jeszcze wcześniej, ponieważ na USG  8-10 tygodniu powinny być już widoczne dwa przedsionki i dwie komory w budowie serca. Część wad serca wykrywa się dopiero po porodzie są to tzw. siniczne wady serca. Mają one związek z nieprawidłowym dotlenieniem krwi krążącej i są to m.in. przeciekowe wady serca. Najczęstsze objawy u noworodka to sinica ośrodkowa, czyli siny kolor skóry i śluzówki, a także duszności, częste infekcje układu oddechowego, szmery w sercu, a także przyspieszone bicie serca.

Wrodzone wady serca - dzieci

Najczęstsze wrodzone wady serca

Najczęstsze wrodzone wady serca to ubytek w przegrodzie międzykomorowej (VSD), który stanowi 20% spośród wszystkich wad wrodzonych, następnie ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej (ASD), przetrwały przewód tętniczy (PDA), koarktacja aorty (CoA), krytyczne zwężenie zastawki pnia płucnego (PS) i zastawki aorty (AS), a także tetralogia Fallota (ToF).  Jeśli u Twojego dziecka wykryto tę lub inną wadę serca warto zgłosić się do Kliniki 37 – Centrum Kardiologii przy ulicy Płowieckiej w Warszawie. To właśnie tam doświadczony zespół specjalistów z indywidualnym podejściem skutecznie pomoże Twojemu dziecku.

Posts created 38

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Scroll Up